Oferta

Usługi

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Nadzór księgowy
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Rozliczenia ZUS
 • Rozliczenia i deklaracje PFRON
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Porady i opinie gospodarcze

Cennik

Informujemy Szanownych Klientów, że ceny ustalane są indywidualnie z każdym z nich.
Brane są pod uwagę przede wszystkim:

 • zakres świadczonych usług
 • nakład i złożoność prac
 • czasochłonność
 • skala i specyfika prowadzonej działalności gospodarczej
 • forma organizacyjna
 • indywidualne potrzeby i oczekiwania

 

Księgowość
Sprawozdania
Płace i ZUS

Brak możliwości komentowania